Årsmöte 2020
 

Den 25 feb blir det årsmöte för Eksjömoderaterna
Kl 18:00 Kyrkbacksgården
Glöm inte anmäla dig


Då dokumenten är klara kan du klicka på respektive länk (EJ understrykna är ej klara)
Understrykna finns det länkar till

 

Eksjömoderaternas kommunlista 2018
 

Vid nomineringsstämman den 26 feb beslöts att följande lista är vår lista.
Lista är preliminär tills dess alla kandidatförsäkringar inkommit och valmyndigheten godkännt namnen. Även förbundsstyrelsen kan ha ett slutgiltligt avgörande på utformningen

Här hittar du listan

Besök av Försvarsministern Karin Enström (M)

Försvarsminister Karin Enström kom under onsdagen den 5 februari åter på besök i Jönköpings län. Efter ett möte på Länsresidenset i Jönköping, åt Försvarsministern lunch med ett mindre antal moderater. Efter lunchen pratade Karin Enström om regeringens försvarspolitik. För andra året i rad har regeringen drivit igenom anslagshöjningar till försvaret och främst då förbandsverksamheterna. Man har gjort omprioriteringar vad gäller materielanförskaffning, men ändå uppgraderat denna under mandatperioden med bl.a. den nya generationen JAS Gripen-plan, stridsvagnar, stridsfordon 90 samt medeltunga helikoptrar.

Försvarsministern menar att debatten i dag kring försvaret och dess förmåga är vildvuxen. Det är mycket tyckanden och lite fakta. Vi har gått från en period innan 2006 då ett sextiotal förband hade lagts ned och då mobiliseringstiden för markstridskrafterna låg på tre år. Det är en enorm reform som har genomförts och den är ännu inte i hamn. Tålamod behövs och det måste finnas en ödmjukhet att allt inte kommer att bli perfekt från början. Det kommer att behövas skrivas och ändras en hel del.

När vi lämnade det gamla pliktsystemet och gick över till ett system baserat på frivillighet, var det viktigt att kunna rekrytera unga människor till både försvaret och hemvärnet. 2012 sökte 20 000 till den Grundläggande Militära Utbildningen (GMU) och 2013 var siffran 33 000. Utmaningen blir att behålla de man utbildar. Genomsnittsåldern inom hemvärnet har sjunkit till under 40 år och det är positivt.

Arbetet inför nästa försvarsbeslut har påbörjats och Försvarsminister Karin Enström menar att Försvaret nu behöver arbetsro för att fullfölja reformerna. Några planer på förbandsnedläggningar finns inte, även om Försvaret alltid måste vara öppna för att hitta bättre och mer effektiva sätt att jobba. I dag finns dock ett stort antal kompetenser inom Försvaret endast på ett eller ett fåtal ställen och att flytta runt på dessa kompetenser är vanskligt. Budskapet för Eksjö kommun, Ing2 och Swedec från Alliansregeringen är att någon oro för större förändringar inte behöver finnas.

Arbetsstämma i Norrköping 17-20 oktober

Första raden från vänster: Statsminister Fredrik Reinfeldt, Gottlieb Granberg, Värnamo, Tomas Erazim, Eksjö, Malin Wengholm, Jönköping, Cecilia Knypegård, Jönköping.
Andra raden: Thomas Bäuml, Jönköping, Ing-Marie Paulsson-Hansen, Gislaved, Mats Green, Jönköping och Håkan Jansson, Mullsjö

Nio delegater samt de tre riksdagsmännen från Jönköpings län åkte till den moderata Arbetsstämman i Norrköping 17-20 oktober. Bland annat skulle ett nytt Handlingsprogram för partiet tas och en Europaplattform inför nästa års val till Europaparlamentet. En tuff dag med utskottsarbete och sedan bra och givande diskussioner i plenum, har lett Nya Moderaterna ytterligare steg framåt. Frågor som Jönköpingsdelegaterna var uppe i talarstolen och debatterade var bl.a. Polisens prioriterade uppgifter och de gröna näringarna. Eksjömoderaterna representerades av kommunalrådet Tomas Erazim, som satt i utskottet, som diskuterade Moderaternas EU-politik och utrikespolitik. Uppe i talarstolen pläderade han under fredagskvällen för vikten av att Sverige får andra EU-länder att ha ordning och reda i finanserna, att undvika budgetunderskott och att följa de uppsatta regler som finns bl.a. i Stabilitets- och tillväxtpakten.

.

Försvarsministern Karin Enström (M) på besök i Eksjö
 


Tisdagen den 1 oktober fick Eksjö kommun celebert besök i form av den moderata Försvarsministern Karin Enström (M), som kom för att besöka Ing2 och Swedec. Innan hon påbörjade studiebesöket på garnisonen, passade hon på att äta lunch med delar av kommunens Allianspolitiker. Lunchen ordnades av den moderata Eksjöföreningen och var uppskattad då de lokala politikerna fick möjligheten att både lyssna till Försvarsministerns tankar kring den förändrade försvarsorganisationen och de satsningar på försvaret som regeringen Reinfeldt gör i budgeten för de kommande åren. De handlar om ökade försvarsramar på sammanlagt 1,4 miljarder kronor. Lokalpolitikerna lyfte bland annat ämnen som hotbilden mot Sverige, veteranpolitiken och möjligheterna till samarbete mellan garnisonskommunerna och staten vad gäller byggande av bostäder för soldater.
 

Kampanj på Stora Torget Eksjö

 

På Stora Torget i Eksjö fanns Nya Moderaterna på plats när det var Försvars- och Blåljusdagen. Många var framme och pratade med oss och det var roligt tycker vi!

Årsmöte

 

Måndagen den 25 februari hade Eksjömoderaterna sitt årsmöte, som sedvanligt hölls på Kyrkbacksgården i Eksjö.

 

Årets inbjudna talare var Länspolismästaren Håkan Sandahl, som tog årsmötesdeltagarna på en resa från det att vi i Sverige fick ett organiserat polisväsende fram till hur det ser ut i dag och hur morgondagen kommer att se ut med en polismyndighet i hela Sverige.

 

Håkan Sandahl menade, att trots ökat antal poliser, så har även antalet invånare i Sverige ökat, så antalet poliser per invånare har inte stigit nämnvärt. Dock har Polisen blivit betydligt mer effektiv vad gäller arbetssätt, även om det fortfarande finns en hel del att göra. Efter föredraget ställdes ett antal frågor, som Länspolismästaren besvarade. Han var nöjd med det visade intresset och tyckte, att frågorna, som ställdes av årsmötesdeltagarna var relevanta och bra.

 

Eksjö kommun har ett mycket bra upparbetat samarbete med Polisen i Jönköpings län och på Höglandet. Tomas Erazim, som förutom att vara kommunalråd i kommunen för moderaterna, även är ordförande i det lokala Brottsförebyggande Rådet och medlem av Brottsofferjouren, tycker att Polisen i stort är mycket lyhörda för kommunens önskemål och tankar. Detta visade sig inte minst under den period då det var oro i Mariannelund.

 

Håkan Sandahl tackades med varma applåder och med både ätbara och drickbara talarpresenter.