Medlemsmöten


Under året kommer vi ibland att hålla ett medelmsmöte där vi under lite lättare former kan diskutera politik och även besöka något intressant ställe i kommunen.
Anmälan sker till Annelie Sjöberg annelie.sjoberg1@gmail.com


 

                                         2021 års möten i Eksjöpolitiken

 

Kommunens möten, KF,KS,Nämnd etc
Här hittar du också M öten och Alliansen