Jes Suhr är Moderata Seniorers kontakt i Eksjö kommun.

 

Moderaterna vill:

- ta tillvara på äldres kompetens på arbetsmarknaden.
- verka för goda pensioner genom en tydlig arbetslinje.
- sänka skatten för pensionärer.
- öka valfriheten inom äldreomsorgen.
- skapa fler och bättre boenden för äldre och se till att äldre par kan bo ihop.
- satsa på en mer sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre.