Här ser du en tabell över hur skatter sänkts för pensionärer och hur pensionen har höjts efter 2006. Vi moderater vill fortsätta denna väg så att pensionärerna kan bestämma över sin egen pension i så stor utsträckning som möjligt utan att politiker skall styra vad dina pengar skall användas till.

Visste du att

Sedan 2006

  • Skatten på pensionen har sänkts med 1.000:- - 1.500:- per månad
  • Pensionerna höjts  ca 7 %
  • Garantipensionerna har höjts med över 14 %
  • Pensionärer efter 65 år har dubbla jobbskatteavdrag på det man tjänar av förvärvsarbete
  • Då pensionen infördes 1913 var medellivslängden ca 56 år
  • Nu är medellivslängden ca 80 år
  • Andra regeringar har aldrig sänkt skatten för pensionärer
  • Sverige har  en flexibel pensionsålder 61 - 67 år.