Övriga M ordförande/vice posterKarin Elardt                      Vice ordf i Kommunrevisionen

Lars-Åke Andersson      Ordförande i Valnämnden

Marcus Kyllenbeck         Vice Ordförande i Krisledningsnämnden