Styrelse

Ordförande

Namn - Hans Åke Tilly

E-post hansake.tilly@gmail.com

Telefon 0760 10778
 

Vice Ordförande
Namn - Bo-Anders Jansson
E-post - bo-anders@eksjobilaffar.se
Telefon 

Kassör/Ledamot

Namn  Lars Ugarph

E-Post lars.ugarph@nifsarp.se
Telefon 070 360

Ledamot

Namn - Annelie Sjöberg

E-post - annelie.sjoberg1@gmail.com

Telefon - 0730-45 90 07

Annelie jobbar inom it.. Är foto- och teknikintresserad. Ridning har varit en stor hobby under många år men numera är det golf som är huvdintresse på fritiden. Är engagerad i flera olika föreningsstyrelser. Annelie är vice Ordf Tillväxt och utvecklingsnämnden

Ledamot/kommunalråd
Namn Markus Kyllenbeck
E-post markus.kyllenbeck@eksjo.se
Telefon

Ledamot/Gruppledare
Namn - Ulf Björlingson
E-post - ulf.bjorlingson@gmail.com
Telefon - 070 772 84 74
Ulf är Civ. Ing och ar arbetat i Svensk och Amerikansk Industri men även haft eget företag. Numera "ledig" på heltid för att kunna ägna sig dels åt politik och andra intressen. Är sedan 20 år bosatt i Eksjö. Sitter i KS, LU och ESAB

Ledamot

Namn - Mats Danielsson

E-post - mats.danielsson@eksjo.se

Telefon - 0381-39193
Mats är professionell talare och med hela landet och världen som arbetsfält. Ibland kliver han ur den rollen och återtar sitt gamla yrke och arbetar som distriktssköterska i Eksjö Kommuns hemsjukvård.
Mats har varit politiker i Eksjö under ett flertal år, men har sedan 2012 engagerat sig mer och sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och tre bolagsstyrelser. Mats har under de senaste två åren även suttit i Socialutskottet. Mest känd kanske han är under sitt varumärke och alter ego, Etikettdoktorn. 

Ledamot

Namn Karin Elardt

E-post karin.elardt@hotmail.se

Telefon 0706 314116

Senior Representant
Namn Jes Suhr
E-post  jes.suhr@gmail.com
Telefon  073-312 03 24