Skapa ett bra företagsklimat – för fler jobb

 • Skapa bra företagsklimat genom utvecklad dialog och attityd
 • Stödja befintliga företag och uppmuntra till entreprenörskap
 • Utveckla bra kommunikationer – vägar, järnvägar och bredband
 • Skapa lokaler och mark för att möta nyetableringar i kommunen
 • Uppmuntra aktiviteter till affärs och nöjesliv i kommunen

 

Utveckla entreprenörskapet inom besöksnäringen

 • Vidmakthålla ett attraktivt och tryggt boende
 • Göra hela kommunen attraktiv som bostadsort
 • Bygg 25 – 50 lägenheter/hus per år
 • Ska finnas planerat för 300 tomter/hus/lägenheter
 • Satsa på kommunikationer och stöd till enskilda vägar
 • Utveckla o stötta engagemanget hos enskilda o föreningar
 • Satsa på kulturtradition och evenemang för utveckling och trivsel

 

Bra skola kan bli bättre

 • Erbjuda alla barnfamiljer plats inom barnomsorgen
 • Garantera den rätt till stöd och utmaning som varje elev har
 • Bra undervisningsvillkor för lärare o elever, med ordning o reda
 • Ha nolltolerans mot mobbing i hela skolan och kommunen

 

Ha en bra vård och omsorg

 • Mer personal och ökad valfrihet inom äldreomsorgen
 • Skapa alternativ i äldrevården
 • Samverka med landstinget för en bra hälso- och sjukvård

 

Fortsatt satsning på miljö och klimat

 • Satsa på tillväxt och miljö i förening för en hållbar utveckling