Moderaterna har en medlemstidning som du kan läsa här

Moderat politik på riksplanet


På denna sida hittar du information om Moderaternas politik på Riksplanet. Naturligtvis har flera av områdena koppling mot invånarna i Eksjö kommun.

Samtliga politikområden där Moderaterna i korthet redogör för vår m politik inom ca 45 områden. Fortsätt
 

Opinionens viktigaste områden


Varje månad gör Novus en mätning av de områden som Svenska folket anser vara de viktigaste  inför valet 2018.
Nedan följer direktlänkar till Moderaternas politik inom de som anses vara de 10 viktigaste.
Beroende på utfallet från Novus kommer dessa rubriker att ändras då och då

Sjukvården
Skola/utbildning
Invandring/Integration
Lag o Ordning
Äldreomsorg
Landets Ekonomi
Sysselsättning/Arbetslöshet
Pensioner
Miljö/Klimat
Jämställdhet